Trở lại trang trước

VP-5402IR BULLET HD-SDI CAMERA
- 2.0 Megapixel HD-SDI Camera.
- 1080P (1920×1080) Video Resolution
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.