Trở lại trang trước

VP-4601IR- 1/3” Sony CCD, 600 TV Lines
- 15 LED Ø5